Oświetlenie - plan oświetlenia

ŚWIATŁO

Jako część realizacji projektu aranżacji Państwa wnętrza, Interisfeer oferuję plan oświetlenia. Oświetlenie spełnia jedną z najważniejszych ról w całości projektu. Ma rolę tak zwanego ostatniego wykończenia i ma bardzo duży wpływ na panującą atmosferę.
Do stworzenia dobrego planu oświetlenia są potrzebne następujące punkty:

ŚWIATŁO DZIENNE BRANE POD UWAGĘ W TRAKCIE PLANU OŚWIETLENIOWEGO Z INTERISFEER
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE W PLANIE ŚWIATŁA INTERISFEER
Plan światła z wykorzystaniem oświetlenia dekoracyjnego